ارتباط با ما

با سلام :

تماس با کارتنچی درتهران :

۰۲۱۲۲۰۹۰۶۸۶

۰۲۱۲۲۰۹۰۷۵۷

۰۹۱۰۸۴۵۸۰۸۰

تماس با کارتنچی در کرج :

۰۲۶۳۷۳۰۸۰۸۰

۰۲۶۳۷۳۱۱۰۸۰

۰۹۱۰۸۴۷۸۰۸۰

وتلگرام شرکت ( ۰۹۱۰۸۴۶۸۰۸۰ ) و جهت چت تلگرام روی شماره کلیک کنید .