ارتباط با ما

 • جهت دریافت اطلاعات بیشتربا ما تماس بگیرید  .

 • تماس با کارتنچی در تهران

  ۰۹۱۰۸۴۵۸۰۸۰

  ۰۹۱۰۹۵۴۸۰۸۰

  ۰۹۱۰۹۱۴۸۰۸۰

  ۰۹۱۰۹۵۱۸۰۸۰

  ۰۲۱۲۲۰۹۰۶۸۶

  ۰۲۱۲۲۰۹۰۷۵۷

 • تماس با کارتنچی در کرج

  ۰۹۱۰۹۵۳۸۰۸۰

  ۰۹۱۰۸۴۶۸۰۸۰

  ۰۹۱۰۸۴۷۸۰۸۰

  ۰۲۶۳۲۵۶۸۰۸۰
 • ارتباط از طریق تلگرام

  ۰۹۱۰۸۴۶۸۰۸۰
 • آدرس

  کارخانه کارتن پارس ایران :کرج ، منطقه صنعتی ماهدشت ، خیابان ارس ، پلاک ۳۸