کارتن پستی

کارتن پستی، سایز یک

کارتن پستی سایز یک، سه لایه و به صورت دایکاتی به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۵ تولید می گردد و به علت موجود بودن مواد اولیه در کمترین زمان تحویل داده خواهد شد.
جهت گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کارتن پستی، سایز دو

کارتن پستی سایز دو، سه لایه و به صورت دایکاتی به ابعاد ۱۰*۱۵*۲۰ تولید می گردد و به علت موجود بودن مواد اولیه در کمترین زمان تحویل داده خواهد شد.
جهت گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کارتن پستی، سایز سه

کارتن پستی سایز سه، سه لایه و به صورت دایکاتی به ابعاد ۱۵*۲۰*۲۰ تولید می گردد و به علت موجود بودن مواد اولیه در کمترین زمان تحویل داده خواهد شد.
جهت گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کارتن کوچک

کارتن کوچک طول۵۰*عرض۳۰*ارتفاع۳۵
پنج لایه بدون چاپ رویه سفید.

کارتن متوسط

کارتن متوسط طول۶۰*عرض۴۰*ارتفاع۵۰*
پنج لایه سفید بدون چاپ

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ طول۷۰*عرض۵۰*ارتفاع۴۰*
پنج لایه بدون چاپ

کارتن ۶۰*۴۰*۴۰

کارتن پنج لایه قهوه ای
کارتن اسباب کشی کارتنچی

کارتنچی ،اقدام به تولید کارتنها ی  پستی برای فرشگاههای اینترنتی مینماید.  کارتن پستی در تمام اندازه های استاندارد موجود است.

تماس بگیرید09108417070

02634273362

02634273303

کارتن