کارتن،با،چاپ اختصاصی

تولید کارتن،با چاپ اختصاصی

مشتریان،گرامی اگر از اندازه های ،کارتنچی، حداقل ۳۰۰عدد درخواست داشته باشیدبا چاپ اختصاصی امکان تولید میباشد وبه علت موجود بودن مواد اولیه در کمترین زمان تحویل داده خواهد شد .
جهت گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
حداقل ،۳۰۰عدد

کارتن

کارتن سه لایه قهوه ای طول۲۸*عرض۲۰*ارتفاع۲۹*سانتی متر
کارتن سه لایه قهوهای طول۲۵*عرض۱۵*ارتفاع۸* سانتی متر

کارتن کوچک

کارتن کوچک طول۵۰*عرض۳۰*ارتفاع۳۵
پنج لایه بدون چاپ رویه سفید.۲۲۴۰۰

کارتن متوسط

کارتن متوسط طول۶۰*عرض۴۰*ارتفاع۵۰*
پنج لایه سفید بدون چاپ۳۶۶۰۰

کارتن بزرگ

کارتن بزرگ طول۷۰*عرض۵۰*ارتفاع۴۰*
پنج لایه بدون چاپ۴۳۲۰۰

کارتن ۶۰*۴۰*۴۰

کارتن پنج لایه قهوه ای۳۰۷۰۰
کارتن اسباب کشی کارتنچی

کارتنچی ،اقدام به تولید کارتنها برای فرشگاههای اینترنتی مینماید.به زودی اندازه های بیشتر داخل سایت قرار میگیرد.

تماس بگیرید09108417070

02637308080

کارتن