فروش کارتن اسباب کشی در تهران

فروش کارتن اسباب کشی در تهران

فروش کارتن اسباب کشی در تهران

یکی مطرح ترین لوازم  اثاثیه کشی موردنیاز میباشد کارتن است . کارتن کارتن ها بایستی در سایز های مطلوب و با دقت به وسایل موجود در خانه تنظیم خریداری شوند. کارتن ها نباید کهنه و یا این که پاره گی داشته باشند. با اعتنا بوسیله قرار گیرن

انتشار :۱۳۹۹/۱۰/۲۵ اطلاعات بیشتر +