استفاده صحیح از کارتن اسباب کشی ونایلون حبابدار در جابجایی

لوازم در کارتن اسباب کشی

استفاده صحیح از کارتن اسباب کشی ونایلون حبابدار در جابجایی

در ابتدا لوازم خود را در نایلون حبابدار قراداده و به شکل صحیح در کارتن اسبابکشی قرار هید در این صورت امنیت و حفاظت لوازم خود را تامین میکند و آسیب دیدن لوازن در اسباب کشی جلوگیری میکنید.

انتشار :۱۳۹۹/۰۴/۰۶ اطلاعات بیشتر +