جابجا کردن تلویزیون LED در اسباب کشی|کارتن مخصوص تلویزیون

کارتن مخصوص

جابجا کردن تلویزیون LED در اسباب کشی|کارتن مخصوص تلویزیون

جابجایی تلویزیون LED در اسباب کشی و استفاده از کارتن مخصوص جهت حمل اسان و جلوگیری آسیب دیدن تلویزیون.

انتشار :۱۳۹۹/۰۴/۱۳ اطلاعات بیشتر +