ارسال سفارش تست

مرحله ۱ از ۲

۵۰%
 • کارتن کوچک

  قیمت : ۲۲,۴۰۰تومان

  ۲۸,۰۰۰
 • تعداد / کارتن کوچک

 • کارتن متوسط

  قیمت : ۳۶,۶۰۰تومان

  ۴۵,۷۵۰
 • تعداد / کارتن متوسط

 • کارتن بزرگ

  قیمت : ۴۳,۲۰۰تومان

  ۵۴,۰۰۰
 • تعداد / کارتن بزرگ

 • چسب پهن

  قیمت : ۲۸,۰۰۰تومان

  ۳۵,۰۰۰
 • تعداد / چسب

 • پلاستیک حباب دار(متری)

  قیمت : ۶,۷۰۰تومان

  ۸,۳۷۵
 • متر / پلاستیک حباب دار

 • سلفون استرج(۱۰۰متری)

  قیمت : ۱۱۰,۰۰۰تومان

  ۱۳۷,۵۰۰
 • تعداد / سلفون استرج

 • روزنامه(کیلویی)

  قیمت : ۲۸,۰۰۰تومان

  ۳۵,۰۰۰
 • کیلو / روزنامه

 • ساک زیپ دار(بقچه پارچه ای)

  قیمت : ۵۸,۰۰۰تومان

  ۷۲,۵۰۰
 • تعداد / بقچه

 • دستگاه چسب کش

  قیمت : ۴۸,۰۰۰تومان

  ۶۰,۰۰۰
 • تعداد / چسب کش

نام و نام خانوادگی*

تلفن همراه*

لطفا شماره همراه خود را بدون خط تیره وارد نمایید

تلفن ثابت(همراه)*

آدرس دقیق*

هزینه حمل و نقل

قیمت :

۰ تومان

کد تخفیف

اجرا
در صورتی که کد تخفیف دارید وارد نمایید

سود شما :

۰ تومان

مجموع سفارش

۰ تومان

ارسال سفارش تست