ثبت سفارش

مرحله ۱ از ۲

۵۰%
 • کارتن کوچک

  قیمت : ۳۳,۲۰۰تومان

  ۴۱,۵۰۰
 • تعداد / کارتن کوچک

 • کارتن متوسط

  قیمت : ۵۶,۴۰۰تومان

  ۷۰,۵۰۰
 • تعداد / کارتن متوسط

 • کارتن بزرگ

  قیمت : ۶۷,۸۰۰تومان

  ۸۴,۷۵۰
 • تعداد / کارتن بزرگ

 • چسب پهن

  قیمت : ۴۸,۰۰۰تومان

  ۶۰,۰۰۰
 • تعداد / چسب

 • پلاستیک حباب دار(متری)

  قیمت : ۱۰,۴۰۰تومان

  ۱۳,۰۰۰
 • متر / پلاستیک حباب دار

 • سلفون استرج(۱۰۰متری)

  قیمت : ۱۸۰,۰۰۰تومان

  ۲۲۵,۰۰۰
 • تعداد / سلفون استرج

 • روزنامه(کیلویی)

  قیمت : ۷۴,۰۰۰تومان

  ۹۲,۵۰۰
 • کیلو / روزنامه

 • ساک زیپ دار(بقچه پارچه ای)

  قیمت : ۸۲,۰۰۰تومان

  ۱۰۲,۵۰۰
 • تعداد / بقچه

 • دستگاه چسب کش

  قیمت : ۹۰,۰۰۰تومان

  ۱۱۲,۵۰۰
 • تعداد / چسب کش

نام و نام خانوادگی*

تلفن همراه*

لطفا شماره همراه خود را بدون خط تیره وارد نمایید

تلفن ثابت(همراه)*

آدرس دقیق*

توضیحات

هزینه حمل و نقل

قیمت :

۰ تومان

کد تخفیف

بررسی کد تخفیف
در صورتی که کد تخفیف دارید وارد نمایید

سود شما :

۰ تومان

مجموع سفارش

۰ تومان

ثبت سفارش